Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ondernemingsraden

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: dr. R.H. van het Kaar
  • Bijgewerkt tot: 19-03-2019
  • Instantienaam: Geschillencommissie Fusiegedragsregels 20 juni 2011, PBO-blad nr. 40 van 15 juli 2011, http://www.ser.nl/nl/taken/zelfregulering/fusiegedragsregels/~/media/Files/Internet/Fusiegedragsregels/beslissing_fusiegedragsregels_19.ashx.

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave